Grup Terminators Dimecres de 17:30 a 19 h Grup Actors del barri Dijous de 17:30 a 19 h Grup Imagina Teatre Dimecres de 17:30 a 19 h Grup Guacamola Teatre Dijous de 17:30 a 19 h Grup Boges pel teatre Dimecres de 19 a 20:30 h Grup Les arreplegades Dijous de 19 a 20:30 h Grup Adults Dijous de 19 a 20:30 h
PROFESSORES
PREUS 65 €  trimestrals. Cal que el pare o la mare es facin socis del Centre (96 € anuals).
Cristina Gámiz
Laura Porta
L’Escola   de   Teatre   infantil   i   juvenil   del   Centre   Catòlic   de   Sants   neix   a   l’octubre   de   2009   amb   una   clara   vocació pedagògica   d’oferir   formació   en   arts   escèniques.   El   teatre   estimula   la   fantasia,   desenvolupa   la   imaginació   i   normalitza   i millora   l’expressió   física,   gestual   i   de   llenguatge.   També   constitueix   una   expressió   artística   de   gran   riquesa   en   el desenvolupament   de   l’aprenentatge   de   l’alumne,   així   com   en   les   relacions   humanes   en   el   treball,   la   cultura   de   l'esforç, l'afany de superació i el treball en equip.
Centre Catòlic de Sants   C/Antoni de Capmany, 72-76 (cantonada Jocs Florals)  08014  Barcelona    Tel. 93 3325037    info@ccsants.cat
CONTACTE CONTACTE ACTIVITATS ACTIVITATS caminadeswfccs@gmail.com caminadeswfccs@gmail.com caminadeswfccs@gmail.com
scripts para webamsters
ESCOLA TEATRE
NOU CURS 20-21 El   dies   7   i   8   d’octubre   s’iniciarà   el   nou   curs   de   l’escola   de   teatre.   Des del    Centre    estem    treballant    per    garantir    la    màxima    seguretat    dels nostres    alumnes    i    per    això    implantarem    un    estricte    protocol    de mesures per garantir la seguretat dels nostres alumnes i professores. Enguany   la   reunió   informativa   del   nou   curs   es   farà   el   dimarts   29   de setembre de forma telemàtica (via Zoom).
Mercat de Sants
Amb el suport de
Grup Barrufets Dimecres de 17:30 a 19 h Grup Actors del barri Dijous de 17:30 a 19 h Grup Imagina Teatre Dimecres de 17:30 a 19 h Grup Guacamola Teatre Dijous de 17:30 a 19 h Grup Boges pel teatre Dimecres de 19 a 20:30 h Grup Total Dijous de 19 a 20:30 h Grup Bacallà amb beixamel Dijous de 19 a 20:30 h
PROFESSORES
PREUS 65 €  trimestrals. Cal que el pare o la mare es facin socis del Centre (96 € anuals).
Cristina Gámiz
Laura Porta
L’Escola   de   Teatre   infantil   i   juvenil   del   Centre   Catòlic   de   Sants neix   a   l’octubre   de   2009   amb   una   clara   vocació   pedagògica d’oferir    formació    en    arts    escèniques.    El    teatre    estimula    la fantasia,    desenvolupa    la    imaginació    i    normalitza    i    millora l’expressió   física,   gestual   i   de   llenguatge.   També   constitueix una       expressió       artística       de       gran       riquesa       en       el desenvolupament   de   l’aprenentatge   de   l’alumne,   així   com   en les    relacions    humanes    en    el    treball,    la    cultura    de    l'esforç, l'afany de superació i el treball en equip.
C/Antoni de Capmany, 72-76 (cantonada Jocs Florals)   08014  Barcelona    Tel. 93 3325037      info@ccsants.cat
Centre Catòlic de Sants
NOU CURS 20-21 El   dies   7   i   8   d’octubre   s’iniciarà   el   nou curs    de    l’escola    de    teatre.    Des    del Centre   estem   treballant   per   garantir   la màxima   seguretat   dels   nostres   alumnes i     per     això     implantarem     un     estricte protocol    de    mesures    per    garantir    la seguretat      dels      nostres      alumnes      i professores. Enguany   la   reunió   informativa   del   nou curs   es   farà   el   dimarts   29   de   setembre de forma telemàtica (via Zoom).
Mercat de Sants
Amb el suport de