Dotació material il·luminació: 10  PC 1.000 W SPORTLIGHT   6  PC  1.000 W ESCRITX   4  PC  650 W SPORTLIGHT   4  FRESNEL 1.000 W SPORTLIGH   4  FRESNEL 650 W SPORTLIGHT 16  PAR - 64   4  RETALLS 25º - 50º TIPUS ETC   1  PAR - 64/P62 LED LLUM NEGRE   6 FOCUS LED RGB WHITE-AMBER
Dotació material de so: CAIXETÍ A L'ESCENARI DE 16 CANALS DE SENYAL I 4 ANEXES P.A 1200 W  2  MONITORS ESCENARI ELECTRO VOICE  300 W 6  MICRÒFONS AMBIENT SOSTRE ESCENARI 3  MICRÒFONS SHURE SM58. 3  MICRÒFONS INSTRUMENTS SHURE SM57 2  MICRÒFONS CONDENSADOR AKG 1000 2  MICRÒFONS CONDENSADOR BEHRINGER C-2 2  MICRÒFON INAL·LÀMBRIC SENNHEISER SXW 1-835 8  PEUS MICRÒFON ALT 4  PEUS MICRÒFON BAIX 2  MONITORS INSTRUMENTS 250 W
Cabina tècnica: 1 TAULA DE IL·LUMINACIÓ DIGITAL FROG 88 1 TAULA DE SO DIGITAL YAMAHA TF-1 (16 canals) 1 CD PROFESSIONAL TIPUS DJ. 1 ORDINADOR PORTÀTIL WINDOWS 10 CONEXIONS  HDMI - VGA - VIDEO RCA - VIDEO BNC
Altres: 1 MÀQUINA DE FUM 700 W 1 PROJECTOR DE VIDEO DE 4500 LUM 1 CICLORAMA
Centre Catòlic de Sants   C/Antoni de Capmany, 72-76 (cantonada Jocs Florals)  08014  Barcelona    Tel. 93 3325037    info@ccsants.cat
CONTACTE CONTACTE ACTIVITATS ACTIVITATS caminadeswfccs@gmail.com caminadeswfccs@gmail.com caminadeswfccs@gmail.com
scripts para webamsters
DOTACIÓ ESCÈNICA
Dotació material il·luminació: 10 PC 1.000 W SPORTLIGHT   6 PC  1.000 W ESCRITX   4 PC  650 W SPORTLIGHT   4 FRESNEL 1.000 W SPORTLIGHT   4 FRESNEL 650 W SPORTLIGHT 16 PAR - 64   4 RETALLS 25º - 50º TIPUS ETC   1 CANÓ RETALL 1.200 W    6 FOCUS LED RGB WHITE-AMBER  
Dotació material de so: CAIXETÍ A L'ESCENARI DE 16 CANALS DE SENYAL I 4 ANEXES. P.A 1200 W  2  MONITORS ESCENARI ELECTRO VOICE 300 W 6  MICRÒFONS AMBIENT SOSTRE ESCENARI 3  MICRÒFONS SHURE SM58 3  MICRÒFONS INSTRUMENTS SHURE SM57 2  MICRÒFONS CONDENSADOR AKG 2  MICRÒFONS CONDENSADOR BEHRINGER C-2 2  MICRÒFON INAL·LÀMBRIC SENNHEISER SXW 1-835 8  PEUS MICRÒFON ALT 4  PEUS MICRÒFON BAIX 2  MONITORS INSTRUMENTS 250 W
Cabina de manipulació: 1 TAULA DE IL·LUMINACIÓ DIGITAL FROG 88 1 TAULA DE SO DIGITAL YAMAHA TF-1 (16 canals) 1 CD PROFESSIONAL TIPUS DJ. 1 ORDINADOR PORTÀTIL WINDOWS 10 CONEXIONS  HDMI - VGA - VIDEO RCA - VIDEO BNC
Altres: 1 MÀQUINA DE FUM 700 W 1 PROJECTOR DE VIDEO DE 4500 LUM– 1 CICLORAMA
C/Antoni de Capmany, 72-76 (cantonada Jocs Florals)   08014  Barcelona    Tel. 93 3325037      info@ccsants.cat
Centre Catòlic de Sants