Dotació material il·luminació: 10 PC 1.000 W SPORTLIGHT.  6 PC  1.000 W ESCRITX.  4 PC  650 W SPORTLIGHT.  4 FRESNEL 1.000 W SPORTLIGHT.  4 FRESNEL 650 W SPORTLIGHT. 16 PAR - 64.  4 RETALLS 25º - 50º TIPUS ETC.   4 FLOURESCENTS LLUM NEGRE.  1 PAR - 64/P62 LED LLUM NEGRE.
Dotació material de so: CAIXETÍ A L'ESCENARI DE 16 CANALS DE SENYAL I 4 ANEXES. 3000 W P.A. 900 W MONITORATGE ESCENARI. 6 MICRÒFONS AMBIENT SOSTRE ESCENARI 3 MICRÒFONS SHURE SM58. 3 MICRÒFONS INSTRUMENTS SHURE SM57 2 MICRÒFONS CONDENSADOR AKG 2 MICRÒFONS CONDENSADOR BEHRINGER C-2 1 MICRÒFON INAL·LÀMBRIC SENNHEISER FREEPORT. 2 MICRÒFON INAL·LÀMBRIC AKG HT-450 12 PEUS PER A MICRÒFON. 2 MONITORS INSTRUMENTS 500 W
Cabina de manipulació: 1 TAULA DE IL·LUMINACIÓ DIGITAL FROG 88 1 TAULA DE SO DIGITAL YAMAHA TF-1 (16 canals) 1 CD PROFESSIONAL TIPUS DJ. 1 ORDINADOR PORTÀTIL WINDOWS 10 CONEXIONS  HDMI - VGA - VIDEO RCA - VIDEO BNC.
Altres: 1 MÀQUINA DE FUM 700 W. 1 PROJECTOR DE VIDEO DE 4500 LUM. 1 CICLORAMA
Centre Catòlic de Sants   C/Antoni de Capmany, 72-76 (cantonada Jocs Florals)  08014  Barcelona    Tel. 93 3325037    info@ccsants.cat
CONTACTE CONTACTE ACTIVITATS ACTIVITATS caminadeswfccs@gmail.com caminadeswfccs@gmail.com caminadeswfccs@gmail.com
scripts para webamsters
DOTACIÓ ESCÈNICA
Dotació material il·luminació: 10 PC 1.000 W SPORTLIGHT.  6 PC  1.000 W ESCRITX.  4 PC  650 W SPORTLIGHT.  4 FRESNEL 1.000 W SPORTLIGHT.  4 FRESNEL 650 W SPORTLIGHT. 16 PAR - 64.  4 RETALLS 25º - 50º TIPUS ETC.  1 CANÓ RETALL 1.200 W.   4 FLOURESCENTS LLUM NEGRE.  
Dotació material de so: CAIXETÍ A L'ESCENARI DE 16 CANALS DE SENYAL I 4 ANEXES. 3000 W P.A. 900 W MONITORATGE ESCENARI. 6 MICRÒFONS AMBIENT SOSTRE ESCENARI 3 MICRÒFONS SHURE SM58. 3 MICRÒFONS INSTRUMENTS SHURE SM57. 2 MICRÒFONS CONDENSADOR AKG 2 MICRÒFONS CONDENSADOR BEHRINGER C-2 1 MICRÒFON INAL·LÀMBRIC SENNHEISER FREEPORT. 2 MICRÒFON INAL·LÀMBRIC AKG HT-450 12 PEUS PER A MICRÒFON. 2 MONITORS INSTRUMENTS 500 W
Cabina de manipulació: 1 TAULA DE IL·LUMINACIÓ DIGITAL FROG 88 1 TAULA DE SO DIGITAL YAMAHA TF-1 (16 canals) 1 CD PROFESSIONAL TIPUS DJ. 1 ORDINADOR PORTÀTIL WINDOWS 10 CONEXIONS  HDMI - VGA - VIDEO RCA - VIDEO BNC.
Altres: 1 MÀQUINA DE FUM 700 W. 1 PROJECTOR DE VIDEO DE 4500 LUM. 1 CICLORAMA
C/Antoni de Capmany, 72-76 (cantonada Jocs Florals)   08014  Barcelona    Tel. 93 3325037      info@ccsants.cat
Centre Catòlic de Sants